Po co BI?

7 powodów dla których Business Intelligence to realne korzyści w zarządzaniu firmą

Business Intelligence albo BI to określenie, które robi prawdziwą karierę w ostatnich kilku latach. Dotychczas było kojarzone głownie jako rozwiązanie dla największych firm ale dzięki rozwojowi technologii i pojawieniu się rozwiązań takich jak Power BI od Microsoft – BI staje się dostępne także w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Ale co to jest Business Intelligence?

BI to zestaw metodyk i narzędzi automatyzujących zbieranie danych i przekształcania ich w wartościowe z punktu widzenia firmy informacje tak, aby usprawnić analizy, raportowanie i procesy decyzyjne na wszystkich szczeblach organizacji. Cechą charakterystyczną rozwiązań BI jest łatwość w dostępie i czytelność informacji – użytkownicy nie muszą sami wyciągać danych i ich przetwarzać (np. w Excel’u) gdyż system robi to automatycznie – w jednym miejscu gromadzone są dane historyczne, dane aktualne oraz prognozy.

7 powodów:

  1. Automatyzacja i centralizacja dostępu do informacji – dane z różnych źródeł (ERP, HR, CRM a nawet Facebook) połączone i zgromadzone w jednym miejscu – przedstawione w czytelnej formie.
  2. Jedna wersja prawdy – BI jako centralna składnica danych i raportów umożliwia to, że wszyscy użytkownicy korzystają z tych samych danych i widzą ten sam obraz sytuacji przedsiębiorstwa.
  3. Poprawność danych – szacuje się, że około 20-40% raportów budowanych w Excel zawiera błędy wynikające najczęściej z błędów ludzkich albo zmian w koncepcji raportowej. BI gwarantuje powtarzalność przetwarzania danych dzięki czemu raporty zawierają zawsze poprawne dane.
  4. Oszczędność czasu i pieniędzy –  manualne przetwarzanie danych i tworzenie raportów jest żmudne, czasochłonne i obarczone ryzykiem popełniania błędów. BI dzięki automatyzacji pozwala oszczędzać czas pracowników, a tym samym pieniądze firmy.
  5. Lepsze zrozumienie własnego biznesu – dzięki zawsze aktualnym danym oraz łatwości w dostępie do informacji BI pozwala lepiej zrozumieć biznes i jego otoczenie, oraz szybciej podejmować trafne decyzje.
  6. Zaawansowane analizy – poza zwykłym raportowaniem BI pozwala na wykonywanie bardziej zaawansowanych analiz takich jak, data mining, analizy statystyczne oraz prognozowanie.
  7. Zaangażowanie pracowników – BI dostarcza informacje nie tylko dla prezesów i członków zarządu. Z możliwości Business Intelligence mogą korzystać menadżerowie na wszystkich szczeblach i dzięki temu lepiej rozumieć i usprawniać działy, za które odpowiadają.
 Łatwo zauważyć, że BI jest bardzo przydatnym narzędziem i dostarcza informacje i wiedzę niezbędne w rozwoju firmy – dobrze wdrożone BI zwraca się szybko i staje się niezbędne w codziennej pracy.